Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby – Người đẹp – #HotGirl

Sở hữu một khuôn mặt đáng yêu và một thân hình hết sức gợi cảm với ba vòng đầy đặn , người mẫu Thái Lan Nattakarn Poonsawat đã khiến người xem không thể rời mắt cùng bộ ảnh chụp cùng xe được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Wutthiphong Khanthaworn.

Dưới đây là một số hình ảnh về người đẹp nóng bỏng nảy :

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 1

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 1

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 2

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 2

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 3

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 3

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 4

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 4

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 5

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 5

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 6

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 6

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 6

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 7

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 8

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 8

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 9

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” -9

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 10

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 10

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 11

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 11

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 12

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 12

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 13

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 13

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 14

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 14

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 15

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 15

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 15

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 16

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 17

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 17

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 18

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 18

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt baby - Hình 19

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 19

Duy Thành

Theo Tin xe

Bỏng mắt trước nhan sắc của người mẫu Thái Lan có khuôn mặt “baby” – 9

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*